Menu

Adrianus van Zuuren

1912 - 1947

Portret toevoegen?

Klik hier

Oorlogsslachtoffer

Is 35 jaar geworden

Geboren op 25-05-1912 in Rotterdam

Overleden op 25-10-1947 in SemarangMilitair onderdeel

Website onderhoud

Onze website en de database erachter zijn recent helemaal vernieuwd.

Wij werken op dit moment hard om de laatste puntjes op de i te zetten. Zo zijn nog niet alle bijdrages gekoppeld aan de persoonskaarten. Mocht u nog iets missen, dat kunnen wij u ervan verzekeren dat er hard wordt gewerkt om dit te herstellen.

Ook de bestelprocedure van de bloemen is vereenvoudigd. Mocht het bestellen van een bloemlegging toch niet lukken, neemt u dan contact met ons op.

Onze excuses voor het eventuele ongemak.

Bijdragen

De volgende bijdragen zijn door bezoekers toegevoegd:

bericht van overlijden

Uit De Gooi- en Eemlander van 29-10-1947.
Bron: delpher.nl

Geplaatst door Marcel Ravenhorst op 03 mei 2020

Over Kapitein Adrianus van Zuuren.

Gevallen voor het Vaderland. Opdat wij niet vergeten... Onderdeel: Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) Ingedeeld bij: Stafcompagnie-3e Bataljon-7e Regiment Infanterie. Rang: Kapitein. Registratienummer: ? Adres: Pieter Bothstraat 9 te... Lees meer

Gevallen voor het Vaderland.

Opdat wij niet vergeten...

Onderdeel: Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL)

Ingedeeld bij: Stafcompagnie-3e Bataljon-7e Regiment Infanterie.

Rang: Kapitein.

Registratienummer: ?

Adres: Pieter Bothstraat 9 te Den Haag (Bezuidenhout).

Beroep: Beroepsofficier.

Locatie van sneuvelen: Wareng bij Semarang (NOI-IDN).

Wijze van sneuvelen: Kapitein van Zuuren is tijdens een verplaatsing in een jeep, tengevolge van een mijndetonatie, op 18 oktober 1947 gewond geraakt en op 25 okotber 1947 in het St.Elisabeth te Semarang aan zijn bekomen krijgsverwondingen overleden.

Locatie laatste rustplaats: Nederlands ereveld Candi te Semarang.

Bron: Laatste Bericht, Ereveld van Indië en Nieuw-Guinea, Jack Kooistra (PENN Communicatie).

Overig: Gehuwd met Maria Anna Oosterman. Zoon van Adrianus van Zuuren en Engelina Maria Vermeul. Vader van 3 kinderen. R.K.

Website-vermeldingen:

- Dodenboek Bezuidenhout.

Onderscheidingen:

Zou eerst niet traceerbaar zijn maar via de nabestaanden is het wel bekend geworden.

- Oorlogsherinneringskruis (14 mei 1946) met de:

1. Gesp voor algemene krijgsverrichtingen;

2. Gesp voor bijzondere krijgsverrichtingen NEDERLANDSCH-INDIË 1941-1942;

- Ereteken voor Orde & Vrede met de gesp 1947 (Postuum toegekend op 12 oktober 1949).

- Kruis voor Marsvaardigheid of Vierdaagsekruis, ingesteld in 1909 door de Nederlandsche Bond voor Lichamelijke Opvoeding NBVLO met de gesp met het ciijfer 4.

Bron: Bureau Decoraties, Ministerie van Defensie.

Japanse krijgsgevangenen-interneringskaart met vertaling.

Bron:

- Open Archieven.

- Nationaal Archief, Oorlogsgravenstichting.

3 - 7 Regiment Infanterie

Opgericht: 01-07-1946 te 's-Hertogenbosch.

Onderdeel van: C-Divisie "7 December".

Vertrek Indië: 15-10-1946 a/b "Kota Baroe".

Aankomst Indië: 22-11-1946 Semarang.

Toegevoegd aan: T.T.C. Midden-Java.

Ingedeeld bij: Baco Semarang, *T-Brigade.

Actiegebied(en): Semarang, *Oengaran, Pati, Rembang, Tjepoe.

Commandant:

Lkol J.M. Koeman 01-07-1946/22-09-1947,
Kol C.M. Schilperoord 22-09-1947/02-08-1949,
Maj W. Pluygers 02-08-1949/12-02-1950.

Gerepatrieerd: 03-12-1949 a/b "Sibajak", 28-12-1949 Rotterdam.

Omgekomen: 18 man.

Het bataljon was gevormd uit dienstplichtigen van de lichting '45 en was een van de zes Bewakingsbataljons "7 December" die, ondanks een korte opleiding en lichte bewapening, werden ingezet als een reguliere infanterie eenheid. Na aankomst te Semarang kreeg het bataljon, vanaf 27 december 1946, posten langs het ooster en wester Bandjirkanaal, het havengebied en aan de zuid oost rand van de stad. De 4e cie werd toegevoegd aan 2-13 RI op het Gombelcomplex. In maart 1947 kreeg het bataljon ook de bewaking van het vliegveld Kalibanteng toegewezen. Tijdens de eerste politionele actie bezetten de 3e en 4e cie. respectievelijk, op 22 juli 1947, Bedono en de Toentangcentrale. Op 29 juli namen de 1e en 2e cie de bezetting van Kaliwoenggoe over van 2-6 RI en zuiverden de omgeving. De 4e en 5e cie namen Midjen en Tjankin over van 1-RS.

Na de 1e politionele actie werd het bataljon gelegerd rond Oengaran en Ambarawa, met o.a. posten te Banjoebiroe, Bedono en Soemoewono, in welk gebied het deelnam aan diverse zuiveringsacties. Op 7 september vond er een aanval plaats van de TNI op Ambarawa en Soemoewono die met succes werd afgeslagen. Op 11 september nam het bataljon het vak van 4-GRPIr oost van Semarang over met o.a. posten te Mranggen, Demak en Goeboeg. In dit onrustige gebied was vooral de weg Dempet-Goeboeg 'bloedlink' vanwege de vele beschietingen. Op 30 september werd de 5e cie opgeheven en verdeeld. Na een reorganisatie in november werd het bataljonsvak verkleind tot een gebied noord van de lijn Mranggen-Meteseh. Met hernieuwde kracht gingen de zuiveringsacties door zoals op 6 november oost van Dempet nabij Genteng. Op 11 januari 1948 werd het vak weer vergroot naar het zuiden. Vanaf 10 maart werd het bataljon gelegerd te Semarang en aangesteld als divisiereserve en ingezet bij o.a. Kedoengdjati en Soekamangli. Ook werd het met succes ingezet bij Poerwokerto, Boekatedja en Poerbalingga in het gebied van de V-Brigade. In november werd het gehele bataljon gelegerd in de sector Demak om de verwachte infiltratie van communistische strijdkrachten vanuit Oost-Java tegen te gaan.

Tijdens de 2e politionele actie, op 19 december 1948, trok het bataljon via Karanganjar en Koedoes, dat na hevige gevechten op 20 december werd bezet, naar Rembang. Daarna volgde, door de vele vernielingen, een moeizame opmars naar Tjepoe dat laat in de avond van 23 december werd bereikt. Na de actie werd het bataljon gelegerd rond Rembang, Blora en Tjepoe en werd het vak gezuiverd dat hierna betrekkelijk 'rustig' werd. In juli 1949 was er een opleving van de TNI activiteit. Op 25 oktober werd het bataljon afgelost en gelegerd te Koedoes. Via Semarang ging het naar Batavia van waaruit het bataljon zou gaan repatriëren.

Bron: http://www.indie-1945-1950.nl/web/3-7ri.htm

Sluiten
Bron: Vereniging 18 juni.

Geplaatst door Jurriaan Wouters op 03 augustus 2019

Voeg zelf een monument toe

Log in om een monument toe te voegen

Voeg zelf een bijdrage toe

Log in om een bijdrage toe te voegen

Monument

Naam:
Roermond, Nationaal Indië Monument 1945-1962

Plaats:
Roermond

Leg bloemen op dit graf

Wilt u graag bloemen laten leggen op dit graf, dan verzorgen wij dit graag voor u.
Bestel bloemen
Bloemen en kransen

Nationaal archief

Bekijk

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief